Downloads

Ang ins at pagkontra ng Paghahanap ng Out-of-Network Care

Kailangan mo bang humingi ng pangangalaga sa labas ng iyong health insurance network? Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano na maaaring makaapekto sa iyong mga gastos sa isang-pahinang publikasyon.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto