Downloads

Mag-isip Dalawang beses Bago Pagbili ng Short-Term Health Plan

Nais ng mga tagapagtaguyod ng pangangalagang pangkalusugan na bigyang diin ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga detalye ng saklaw para sa “panandalian” limitadong mga plano sa kalusugan ng tagal, at para malaman ng mga mamimili kung ano ang maiiwan sa mga planong ito.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto