Downloads

Pag-unawa sa Mga Pangalawang Opinyon

Ang brochure na ito ay tumutugon sa mga katanungan na nakapaligid sa pangalawang opinyon at kung paano gumawa ng isang aktibong diskarte sa proseso.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto