Downloads

Pag-unawa sa SSI at SSDI

Ang gabay na ito ay isang panimula sa mga pederal na mga programa kapansanan. Alamin ang tungkol sa proseso ng aplikasyon at pagiging karapat-dapat na pamantayan kapag nag-aaplay para sa Supplemental Security Income (SSI) at Social Security Disability Insurance (SSDI).

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto