Downloads

Paano kung ang iyong Reseta Gastusin Too Much?

Tip sheet ay nag-aalok ng pagkilos na hakbang ang gagawin kung nalaman mo na ang iyong reseta ay masyadong mahal.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto