Bagay na Isasama sa Iyong Appeal Letter

Pag-apela sa iyong kumpanya ng seguro ay tiyak mukhang intimidating. Ngunit ito ay hindi kailangang maging kung manatili ka organisado! Isa sa mga pinaka mahalagang sangkap ng iyong packet apela ay isang malinaw na, madaling maintindihan sa sulat na nagdedetalye ng iyong counter-pagmamatwid na tumatalakay sa orihinal na dahilan para sa pagtanggi at nagbabanggit ng mga tuntunin ng iyong patakaran. Ang sulat ay maaaring direksiyon mula sa iyo o isang tagataguyod o medikal provider isinulat sa ngalan mo.

Mga elemento ng sulat:

 • Pangalan ng pasyente, numero ng patakaran, at ang pangalan ng may-hawak ng patakaran
 • Tumpak na impormasyon ng contact para sa mga pasyente at patakaran holder
 • Petsa ng sulat ng pagtanggi, specifics sa kung ano ay tinanggihan, at binanggit dahilan para sa pagtanggi
 • Doctor o pangalan at impormasyon ng contact medikal na provider

Maging sigurado na isama ang iyong detalyadong kaso bilang sa kung bakit ang plano ay dapat masaklawan ang claim:

 • Estado kung bakit kailangan mo ng inireseta ng medikal na serbisyo at kung bakit naniniwala kang ang iyong seguro patakaran ay sumasaklaw sa paggamot o serbisyo. Sipiin plan linage kung saan posible.
 • Tanungin ang iyong mga medikal na provider upang maghanda ng isang sulat ng medikal na pangangailangan na nagpapaliwanag bago paggamot at ang dahilan sa paggamot sa tanong ay ini-order at ito ay kinakailangan para sa iyong sitwasyon,
 • Magkaloob at reference na inilathala sa journal mga artikulo o mga alituntunin ng paggamot mula sa isang industriya kinikilalang grupo o institusyon, nagpapakita benepisyo kinalabasan at paggamot tagumpay.
 • Anumang bagay na sumusuporta sa iyong kahilingan, kabilang ang mga kopya ng pre-awtorisasyon kung naisumite, pangalawang opinyon, etc.

Nagpapadala ang Iyong Pagsusumite:

 • Subaybayan ang submission. Kung isinumite sa pamamagitan ng fax, panatilihin ang kumpirmasyon ng mga matagumpay na paghahatid. Kung nagsumite sa pamamagitan ng koreo, ipadala ang sulat sa pamamagitan ng sertipikadong koreo na may isang kahilingan ng isang bumalik resibo.
 • Magtago ng kopya ng sulat, ang lahat ng isinumiteng materyales, ang paghahatid o pagsusumite ng resibo at ang iyong mga tala ng lahat ng correspondence bago at pagsunod sa pagsusumite ng iyong apela sa isang ligtas at organisadong lugar.
 • Dapat kang makatanggap ng opisyal na abiso sa loob ng 7-10 araw na ang iyong apela ay natanggap na. Kung hindi mo natanggap ang confirmation, makipag-ugnayan sa iyong kompanya ng seguro upang matiyak na ang iyong apela ay natanggap at nagpapakita sa kanilang sistema.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF