Saan sa Start kung Insurance Ay Tinanggihan Ang iyong Serbisyo at Makakaapekto ba Hindi Pay

Kung ang iyong insurance plan tumangging aprubahan o magbayad para sa isang medikal na paghahabol, kabilang ang mga pagsubok, pamamaraan o mga tiyak na pag-aalaga iniutos ng iyong doktor, ikaw ay garantisadong karapatan sa apela. Ang mga karapatang ito ay pinalawak na bilang isang resulta ng Act Abot-kayang Care.

Suriin ang iyong mga sulat ng pagtanggi nang mabuti dahil ito ay binabalangkas ang iyong mga susunod na hakbang para sa sumasamo kanilang desisyon.

Ang iyong kompanyang nagseseguro ay dapat magbigay sa iyo sa pamamagitan ng sulat:

 • Impormasyon sa iyong mga karapatan na maghain ng apela
 • Ang tiyak na dahilan ng iyong paghahabol o coverage kahilingan ay tinanggihan
 • Ang mga detalyadong tagubilin sa mga kinakailangan ng pagsusumite
 • Key deadlines upang isumite ang iyong apela
 • Ang kakayahang magamit ang isang programa Consumer Assistance, kung magagamit sa iyong estado

Mga dahilan na ang iyong seguro ay maaaring hindi aprubahan ng isang kahilingan o tanggihan ang pagbabayad:

 • Serbisyo ay itinuring na hindi kinakailangang medikal
 • Serbisyo ay hindi na naaangkop sa isang partikular na setting ng pangangalaga ng kalusugan o antas ng pag-aalaga
 • Ang pagiging epektibo ng mga medikal na paggamot ay hindi pa napatunayan
 • ikaw ay hindi karapat-dapat para sa kapakinabangan hiniling sa ilalim ng iyong plano sa kalusugan
 • Serbisyo ay itinuturing na sinusubukan o sinisiyasat para sa iyong kundisyon
 • Ang claim ay hindi nai-file sa isang napapanahong paraan

Mag-isip ng isang apela bilang isang kontrata pagkakaunawaan sa ibabaw ng interpretasyon ng mga detalye ng plano coverage. Ang iyong plano sa kalusugan wikang tumutukoy sa iyong kontrata.

Ito ay mahalaga na tandaan, na paunang pahintulot ay hindi ginagarantiya ang pagbabayad ng claim.

Mayroong maramihang mga antas ng apela. Kahit na ang unang apela ay tinanggihan, ikaw ay may karagdagang mga antas ng apela na iyon ay naka-outline sa iyong pagtanggi dokumento.

Kung ikaw ay may overdue medikal na perang papel sa mga serbisyo na nai-nakumpleto, gumana sa iyong provider kaya ang bill ay hindi na ipinadala sa mga koleksyon habang ang apila proseso tumatagal ng lugar.

FAST FACT: Ang iyong planong pangkalusugan ay hindi maaaring i-drop ang iyong saklaw o itaas ang iyong rate dahil hilingin mo ang mga ito upang muling isaalang-alang ng isang pagtanggi na may kaugnayan sa pangangalaga.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF