Pagpapaliwanag ng Paliwanag ng mga Benepisyo

Kahit na karamihan ng mga tao narinig ng isang Paliwanag ng mga Benepisyo, karaniwang tinutukoy bilang isang EOB, maaaring sila ay hindi sigurado sa kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos mong mabisita ang doktor, klinika o ospital, dapat kang makatanggap ng detalyadong listahan na nagbubuod sa mga serbisyong ibinigay sa iyo. Ito ay ipinadala sa iyo sa pamamagitan ng iyong insurance provider at nagpapaliwanag kung ano ang bahagi ng iyong mga serbisyong medikal ang iyong seguro ay masakop kumpara anong bahagi ang may pananagutang bayaran mo.

Isang EOB ay ang resulta ng isang proseso claims; ito ay hindi isang bill. Kung ang iyong serbisyo medikal ay bahagi ng iyong insurance provider network, ang medikal na provider ay magpapadala ng isang bill sa iyong kumpanya ng seguro na ang iyong discount kinakalkula. Kung may ay isa pang kumpanya ng insurance na kasangkot, Halimbawa, kung ikaw ay may pandagdag na seguro, ang mga kompanya ng seguro ay magtutulungan upang matukoy kung aling mga plano ay responsable para sa mga singil.

Kung ang iyong mga medikal na provider ay hindi sa network, sila ay maaaring ipadala ang bill nang diretso sa iyo kung hindi nila ipadala ito sa iyong kumpanya ng seguro. Kung ang bill ay ipinadala sa iyo, ito ay ang iyong responsibilidad upang ipadala ang bill sa iyong kumpanya ng seguro upang maaari nilang suriin ang claim upang matukoy ang iyong mga benepisyo.

Ang iyong kompanya ng seguro ay pagkatapos ay suriin ang mga medikal na mga serbisyo na natanggap mo upang matukoy ang iyong mga benepisyo at magpadala sa iyo ng EOB para sa bawat kasunod na paghahabol na isinumite. Ang iyong EOB ay malamang na makilala:

  • Ang pasyente Pangalan, petsa, at serbisyo na ibinigay,
  • Ang halaga na sisingilin sa pamamagitan ng mga medikal na provider,
  • Ang halaga na sakop at hindi sakop sa ilalim ng iyong mga benepisyo ng plano,
  • Ang mga halagang ibinayad sa iyong medikal na provider,
  • Ang halaga ay may pananagutan para sa iyo,
  • Ang iyong kabuuang to-date deductible at out-of-bulsa gastos para sa mga taong plano.

Ito ay mahalaga upang suriin ang iyong EOB at ihambing ito sa iyong aktwal na invoice upang matiyak na ikaw ay sisingilin nang naaangkop. Pagtuunan ng pansin ang mga bagay tulad ng halaga na inutang, halagang ibinayad, at petsa ng serbisyo.

Ini-imbak ang iyong EOB at mga kaugnay na mga invoice para sa iyong personal na mga talaan Sobrang mahalaga dapat kang magkaroon ng pagkakaiba sa hinaharap. Bukod pa rito, maaaring kailanganin mong magbigay ng isang kopya ng iyong EOB para sa anumang bilang ng mga kadahilanan kabilang ang mga layunin ng buwis, pinansiyal pagbabadyet at anumang mga hindi pagkakaunawaan maaari kang magkaroon ng.

Ang bawat EOB Matagal impormasyon ng contact ng iyong kompanyang nagseseguro at ang iyong mga karapatan na kaugnay sa mga plano. Kung sakaling may anumang mga katanungan tungkol sa iyong EOB, ito ay ang magiging pinakamahusay na paraan upang maabot ang mga ito.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF