Pananaliksik & Sulok ng Data ng Pagsusuri

Sa loob ng higit sa dalawang dekada, Nagbigay ang PAF ng pag-navigate sa pananalapi at seguro, suporta sa mga serbisyong panlipunan, direktang suporta sa pananalapi at mga serbisyong pang-edukasyon para sa milyon-milyong pangunahing mga pasyente at tagapag-alaga na may mababang kita na nakakaranas ng nakalulungkot na pananalapi, trabaho, saklaw ng seguro o paghihirap sa materyal na sambahayan dahil sa kanilang mga kondisyon sa kalusugan at nauugnay na paggamot. Sa pamamagitan ng gawaing ito nilikha namin at na-curate ang isang malawak na katalogo ng mga mapagkukunan, karanasan at kadalubhasaan sa pagdidisenyo at pagpapatupad ng mga proyekto pati na rin ang pagsusuri ng data upang suportahan ang aming lumalaking portfolio ng pagsasaliksik at pagsusuri upang maitaguyod ang paghahatid ng pangangalagaang nakasentro sa tao.