Reporma sa kapakanang pangkalusugan

Healthcare reporma ay ang term na ginagamit kapag tinatalakay ang mga pangunahing paglikha ng patakaran ng kalusugan o mga pagbabago na ganap na epekto sa karanasan ng isang pasyente sa loob ng medikal na arena. Sa mga nakaraang taon ng term na ito ay pangunahing ginagamit kapag tumutukoy ang palatandaan batas ng Pasyente Proteksyon at Abot-kayang Care Act (PPACA), nilagdaan noong Marso 23, 2010 at nagiging batas sa Hulyo 1, 2010.

Patient Advocate Foundation ay mananatiling magkatabi ng lahat ng kasalukuyan at paparating na mga elemento na kaugnay sa pangangasiwa ng PPACA, at gumagana upang matiyak pasyente, provider at ang lahat ng mga stakeholder na kasangkot sa paghahatid ng healthcare ay kaalaman.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF