Ang iyong regalo ay maaaring mapunta pa sa pagtulong sa Patient Advocate Foundation na magbigay sa mga pasyente ng pag-access sa de-kalidad na mapagkukunang pangangalagang pangkalusugan at pampinansyal habang nasa paggamot. Ang pagdodoble ng iyong donasyon sa pamamagitan ng isang programa ng Pagtutugma ng Regalo ng employer ay isang madaling paraan upang madagdagan ang epekto ng iyong regalo.  Agad na alamin kung gagawin ng iyong employer doble o kahit na triple ang iyong mga donasyon sa Patient Advocate Foundation.

Maraming mga kumpanya ang tutugma sa mga donasyong ginawa ng kanilang mga empleyado, asawa ng mga empleyado at / o mga retirado sa loob ng nakaraang taon.

Maghanap ngayon upang ma-access ang mga tumutugmang form ng regalo ng iyong kumpanya at mag-apply.

Pagtutugma ng Regalo at Pagbibigay ng Volunteer impormasyong ibinigay ng
Pinapagana ng Dobleng Donasyon
 

~ Karamihan sa mga donor ay nagsumite ng mga tugma sa elektronikong paraan ~

Kapag nagsumite ng isang pagtutugma ng regalo sa pamamagitan ng elektronikong portal ng iyong kumpanya o kung gumagamit pa rin ang iyong kumpanya ng isang form sa papel maaaring kailanganin mo ang sumusunod na impormasyon:

Ang aming A: 54-1806317

Ang aming Address sa Pag-mail:
Patient Advocate Foundation
421 Butler Farm Road
Hampton, VA 23666

Ang aming Impormasyon sa Pakikipag-ugnay:
telepono (800) 532-5274
email: matchinggifts@patientadvocate.org