Sierra

Ang PAF scholarship ay pagtulong sa akin ang makamit ang aking pang-akademikong mga layunin tulad Kasalukuyan akong double major sa theater production at computer animation. Ako din plano upang patuloy na maging sa maraming extracurricular activities tulad ng pag-play, choral group, at mga proyekto serbisyo sa komunidad. Nang walang scholarship na ito, Hindi ko pa magawang bayaran kolehiyo o sana ay naipon utang sa mga pautang school. Lubos ang pasasalamat ko sa scholarship committee para sa pagpili sa akin bilang isang tatanggap!