Mga salita na Matter

Diin sa pagpapabuti CONSUMER PAGKAUNAWA NG MGA WIKA NG KALUSUGAN NG

Batay sa mga pananaw nagkamit sa panahon ng marketplace karanasan survey, proyektong ito na hinahangad upang bigyang-diin at buong tapang na magdala ng bokabularyo sa atensyon ng ang average consumer healthcare. Ang aming mga kamalayan ng positibong ugnayan sa pagitan ng kaalaman ng mga mamimili 'na nakapalibot sa mga terminolohiya na ginamit sa panahon ng pagpapatala at plano sa paggamit ng kumpara sa kanilang kakayahan upang gumawa ng intensyonal, maalam na desisyon healthcare para sa kanilang mga pamilya nag-mamaneho ang mga layunin at pagpapatupad ng mga pagsisikap na ito.

Ang grupo ng mga kolektibong mga materyales na kilala bilang “Mga salita na Matter” harapin ang mga wika ng insurance at ipakita ang mga pasyente na may mga mapagkukunan na bumuo ng pag-unawa at pang-unawa ng mga terminolohiya naranasan habang ina-access ng pangangalaga sa kalusugan, sa pag-asa ng pagbabawas hinaharap hadlang at pagpapabuti ng kabuuang karanasan ng pangangalaga sa kalusugan.

ang Mga salita na Matter koleksyon ng mga Bokabularyo Flash Cards ay matatagpuan dito

Ang isang listahan ng mga termino glossary na may kaugnayan sa insurance, ang lahat ng ipinaliwanag sa simpleng wika ay matatagpuan dito.