Shonta-transition pabalik sa non-profit na sektor sa 2014 sa pamamagitan ng pagsali PAF. Siya ay humantong ang pagbuo at pagpapatupad ng madiskarteng mga pagkukusa upang mapalawak ni PAF diskarte upang makamit ang kalusugan ng equity sa komunidad at mga antas ng pakikipagtulungan engagement at pagpapakilos. Ang mga hakbangin ay idinisenyo upang-link limitadong kita na komunidad sa mga mapagkukunan sa pahupain financial, logistical at panlipunang pag-access sa mga hadlang ng pag-aalaga. Siya ay nagdudulot sa tungkuling ito halos 20 taon ng non-profit at pampublikong sektor gitna at senior antas ng karanasan na sumasaklaw ng pampublikong kalusugan, kababaihan sa kalusugan at pag-uugali ng kalusugan.

Bukod pa rito, Naghahain siya bilang ang Principal Investigator sa record bilang bahagi ng DP13-1314 CDC Pambansang Network upang Bawasan ang Cancer at Sigarilyo Kaugnay Disparities Cooperative Agreement. Sa papel na ito, siya ay nangangasiwa ng SelfMade Health Network ng isang pambansang network na nakatutok sa pagbabawas ng kanser at tabako mga kaugnay na disparities sa mga populasyon na may mababang socio-pang-ekonomiyang katangian.

Shonta enjoys mentoring batang babae, golp, at nanonood ng kanyang anak-play baseball.