Downloads

Sample Appeal Letter para Tinanggihan Claim

Gamitin sulat na ito bilang isang template upang mag-apela sa iyong kumpanya ng seguro kung mayroon kang paggamot at magkakasunod na ito ay tinanggihan.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto