Patient Advocate Foundation at mga dibisyon nito ay isasara para sa Presidents 'Day holiday sa Lunes Pebrero 18, 2019.
Offices ay buksang muli sa Martes, Pebrero 19, 2019.