Ano ang isang Drug Formulary?

Isang drug formulary ay ang pangalan ng listahan ng mga inireresetang gamot, parehong generic at brand-name, na sakop ng iyong health insurance plan.

formulary Ang nagpapakita ng lugar sa bawat sakop na gamot sa loob ng isang bilang ng mga tiers o mga kategorya na tinukoy bilang bahagi ng mga benepisyo ng parmasya ng inyong plano. Ang aktwal na bilang at pangalan ng tiers ay nag-iiba sa pamamagitan ng planong pangkalusugan. Ang bawat tier ay kumakatawan sa isang iba't ibang mga halaga magkakaroon ka na magbayad para sa mga bawal na gamot bilang bahagi ng iyong mga gastos sa out-of-bulsa.

Ang listahang ito ay nilikha sa pamamagitan ng isang independiyenteng komite ng mga doktor at pharmacists nagtatrabaho sa iyong kompanyang nagseseguro at ay nakabatay sa cost ng gamot, pagiging epektibo at kaligtasan.

Ang layunin ng isang drug formulary ay upang magbigay sa iyo ng madaling ma-access ang impormasyon na maaaring gagabay sa iyo patungo sa hindi bababa sa mahal na mga gamot upang epektibong tinatrato ang kondisyon ng inyong kalusugan.

Drug mga pormularyo ay minsan na sinasangguni na

  • Drug Listahan
  • Piniling Listahan ng Gamot
  • De-resetang Drug List
  • Medikasyon Listahan Coverage

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF