Tulong Sa Pag-enroll

Insurance ay isang malaking desisyon at maaaring makaapekto sa iyong pisikal at pinansiyal na kalusugan sa darating na taon. Ito ay ok at karaniwang upang humingi ng tulong mula sa isang dalubhasa.

Karamihan sa mga komunidad nag-aalok din in-person na tulong marketplace enrollment may navigator o certified assister sa mga panahong open enrollment.

Maraming mga estado marketplaces nag-aalok ng komplimentaryong assistance phone 24 oras sa isang araw. Upang makahanap ng isang listahan ng mga lokal na organisasyon o numero ng telepono para sa mga nag-aalok ng personal na tulong sa iyong lugar, pumunta sa LocalHelp.HealthCare.gov.

Ang isang pulutong ng proseso ng insurance pagpapatala ay maaari na ngayong nakumpleto online, na maaaring payagan ang mas mabilis na pangangasiwa at pag-access sa online na lugar ng tulong.

Kung hindi ka magkaroon ng online access, pwede kang tumawag 1-800-318-2596 kahit anong oras 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo upang makakuha ng personal na tulong sa telepono mula sa mga espesyalista Marketplace enrollment. Ang bilang na ito ay nag-aalok din ng tulong sa mga wikang maliban sa Ingles.

Kung mayroon kang karagdagang mga tanong sa kahabaan ng paraan, humingi ng tulong mula sa isang pinagkakatiwalaang tagapayo, isang pasyente tagapagtaguyod o mula sa isang may kasanayang insurance propesyonal.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF