Malaman Iyong Mga Benepisyo at Gamitin Them

Habang ang karamihan sa atin ay may insurance coverage, namin gamitin ito upang nito nang husto? Huwag nating gamitin ang lahat ng mga benepisyo na may karapatan tayo sa ilalim ng mga probisyon ng plano? Kung mayroon kang isang employer plan, isang pribadong plano, o isang plano na ibinigay ng pamahalaan, ito ay mahalaga upang paggamit ang inyong health insurance upang mapanatili ang iyong kalusugan:

    • Panatilihin ang iyong coverage kasalukuyang sa pamamagitan ng pagbabayad ng iyong mga premium sa oras. Kung pinapayagan mo ang iyong coverage sa pagdaan ng panahon, ang iyong mga gastos medikal ay hindi sakop.

 

    • Panatilihin ang lahat ng iyong impormasyon sa kalusugan at mga dokumento sa isang lugar.

 

    • Kunin ang iyong mga pinapayong screening kalusugan at taunang checkups- sila ay karaniwang sakop sa 100% sa pamamagitan ng iyong planong!

 

  • Pamahalaan ang talamak na kondisyon sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong doktor at sumusunod na mga rekomendasyon tulad ng pagkuha ng inireseta sa mga gamot ayon sa mga tagubilin sa bote at sumusunod up sa mga espesyalista kung kinakailangan.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF