Ang HIPAA Batas at Ano ito Means sa Iyo

ang Health Insurance dalhin at Pananagutan Act (HIPAA) ay naglalaman ng mga probisyon sa pagprotekta sa iyong impormasyon sa kalusugan, pati na rin kung sino ang may access sa iyong mga tala. Kung maaari kang tumingin sa mga medikal na impormasyon at hindi nalalaman kung sino ang tao ay, pagkatapos ay ito ay itinuturing na "protektadong impormasyong pangkalusugan".

Upang ma-sang-ayon sa batas na ito:

    • Medikal provider ay dapat humingi ng iyong pahintulot bago ilalabas ang mga impormasyon sa kalusugan sa iba pang mga provider, insurance companies at mga tauhan ng pagsingil, kabilang ang impormasyon na sinasalita, naka-print o ipinadala sa elektronikong paraan

 

    • Limitasyon pagsisiwalat ng impormasyong medikal sa kung ano ay ganap na kinakailangan kabilang ang mga pagbisita sa opisina, pagsusuri, pamamaraan, at impormasyon sa kalusugan ng kaisipan

 

  • Ay nagbibigay sa iyo ang karapatan na makita ang iyong mga tala at magkaroon ng mga kopya ng mga ito, pati na rin ang gumawa ng mga pagwawasto sa tingin mo kailangang gawin sa iyong tsart

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF