Walang Seguro at Nakaharap sa isang Emergency? Malaman Iyong Mga Karapatan!

Dahil lamang hindi mo na kailangang health insurance ay hindi nangangahulugan na ikaw ay walang proteksyon. Alamin ang iyong mga karapatan.

Bilang isang uninsured indibidwal, hindi mo maaaring maging pamilyar sa kung ano ang mga karapatan magagamit sa iyo sa isang emergency. Ikaw ay may karapatan sa emergency care kung matutugunan mo ang mga pederal na mga alituntunin ng kung ano ang bumubuo ng isang emergency sitwasyon.

Kaya kung ano ang kwalipikado bilang isang emergency?

  • Ang anumang insidente na malubhang o buhay-nagbabantang,
  • Ang anumang insidente kung saan paggana ng katawan o bahagi ng katawan ay malubhang kapansanan,
  • Ang anumang insidente kung saan ang paghahatid ay nalalapit sa isang buntis na babae.

Anuman ang iyong katayuan insurance, ospital at emerhensiya room ay dapat magbigay ng sapat na pag-aalaga kung ang iyong sitwasyon ay kwalipikado bilang isang emergency.

Ang ilang mga pagbisita ay hindi kwalipikado sa ilalim ng pormal na kahulugan ng isang emergency:

  • Pagpunta sa isang emergency room para sa mga di-buhay nagbabantang pag-aalaga
  • Ang pagbisita sa isang kagyat na pasilidad ng pangangalaga para sa mga di-buhay nagbabantang kaganapan
  • prenatal care, wellness checks, screening, follow-up appointment o patuloy na pagbisita sa doktor
  • Sitwasyon na hindi itinuturing na nagbabanta sa buhay, tulad ng trangkaso, sipon, rashes, etc.

Kapag ang iyong mga kagyat na kalagayan ay na-assess at ikaw ay nagpapatatag, ang iyong mga ospital ay maaaring piliin na ilipat o discharge iyo.

Mangyaring tandaan dahil lang pumunta ka sa emergency room, ito ay hindi nangangahulugan na ikaw ay maaaring makita kung ang iyong sitwasyon ay hindi bumubuo ng isang pang-emergency.

Bukod pa rito, dahil lang sa ikaw ay ginagamot sa kabila ng pagiging walang insurance ay hindi nangangahulugan na ang pagbisita ay libre. Ikaw ang mananagot para sa buong bill at kailangan na magtrabaho sa labas ng isang pagbabayad arrangement sa ospital. Isaalang-alang na humihiling para sa mga pagpipilian sa kawanggawang pangangalaga o diskwento na maaaring magamit upang makatulong sa mabawi ang ilan sa mga gastos.

Kung kayo ay uninsured, mangyaring isaalang-alang ang pag-abot out sa iyong lokal na tanggapan ng Medicaid upang matukoy pagiging karapat-dapat para sa coverage na ito. Maaari mo ring tuklasin ang iyong mga opsyon sa pamamagitan ng Abot-kayang Care Act Marketplaces sa www.healthcare.gov

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF